Uppgifter i en veckoorder från oktober 1964 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, mars 25, 2020, 10:34 (12 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Hittade en veckoorder från 1964 med bl.a. sträckan Katrineholm - Nässjö. - - -[image]

Denna veckoorder är uppenbarligen från en vecka i oktober, vilket kan man sluta sig till av den order som anger att Gripenberg är bevakad för 20 tåg (varav 9 extratåg) fr.o.m. måndagen den 12 oktober t.o.m. fredagen den 16 oktober. Tågen är angivna i nummerföljd.

Om man tittar i den grafiska tidtabell som Gunnar Ekeving har länkat till i ett annat inlägg i tråden, ser man att det var alla tåg i uppgående riktning som avgick från Gripenberg mellan kl 6.30 och 17.00. Ja, nästan, enstaka tåg i grafen var inte med i uppräkningen men de gick enligt grafen bara ”§”, alltså bara under sommartidtabell. Och så står det 3107e på ett ställe, vilket uppenbarligen är ett skrivfel och ska vara 3170e – denna sida av veckoordern avsåg uppgående tåg, med jämna nummer. (Jag undrar om felet upptäcktes, och av vem. Ansvaret för att felaktig ordergivning i veckoordern korrigerades låg på tkl på kontrollstationen Gripenberg.) De tåg som angavs med ’e’ var i några fall ”riktiga” extratåg, som t.ex. tåg 3170 med avgångstid kl 11.19, men de flesta var tåg som enligt sin tidtabell inte gick ”VuL” (vardag utom lördag) men som kunde anordnas ”pso” (på särskild order) en sådan dag.

Den extra bevakningen i Gripenberg var förmodligen anordnad p.g.a. banarbeten, kanske med enkelspårsdrift på den ena av de angränsande sträckorna.

På senare år kunde man i veckoordern ange att en order om att en station var bevakad gällde ”alla tåg kl 6.30–17.00” (på sträcka med linjeblockering, som här vid Gripenberg), eller ”alla tåg som enl tdt avg kl 6.30–17.00” (på sträcka utan linjeblockering). Uppenbarligen var den möjligheten ännu inte införd i oktober 1964.

Ordergivningen om att tågvakt tjänstgjorde för vissa tåg i Solberga, Aneby, Frinnaryd och Gripenberg, den gällde i de flesta fall fr.o.m. 31 maj och tills vidare dagligen eller vissa dagar. Det är mycket troligt att det var en korrigering av från tidtabellsskiftet den 31 maj av tidtabellesboken, i vilken man hade missat att ta in standardanmärkningen ’r’ för tågvakt för de berörda tågen, kanske beroende på att det beslutades i så sent skede att underlaget till tidtabellsboken redan hade sänts till tryckeriet. För några tåg gällde ordern fr.o.m. 28 september – det kan ha varit det datum då dessa tåg började att gå ordinarie.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum