Så mycket spekulationer (Järnväg allmänt)

av Thomas K Ohlsson @, onsdag, mars 25, 2020, 12:14 (12 dagar sedan) @ Christer Brimalm

I slutet av artikeln skriver Storsand om fem års erfarenhet av loktypen, som ju introducerades 1936. Alltså är artikeln skriven och publicerad 1941.

Vad gäller tiden mellan författande och publicering är det klart att det kunde ta något längre tid än normalt på grund av krigsförhållandena, men knappast månader eller år.

Dovregubben var en lokkonstruktion som låg i framkant och innehöll flera innovativa lösningar som man förstår att den tyska facktidskriften tyckte var intressanta att få belysta. Det är också förståeligt att Storsand kände stolthet över att man kunnat utveckla denna produkt i Norge.

Vad gäller Storsand lär han ha varit en respekterad och duktig fackman och administratör. Om han, som civil järnvägsman, borde eller inte borde skriva en teknisk artikel i en tysk facktidskrift 1941 tycker jag inte det kommer an på oss att döma. Ännu mindre att antyda att han kunde ha nazistsympatier därför att han inte vägrade allt samarbete med tyskar och Tyskland.Han kan ha haft sådana sympatier, eller inte, det vet inte jag. Att han skrev denna artikel är inget belägg för vare sig det ena eller det andra.

Det är så lätt att sätta på sig vår tids moraliska glasögon när vi ser på det förflutna. Det ger ingen bra förståelse av historien.

Den åsikten delades inte av så många norrmännen vare sej under eller efter kriget.

upplyser
Thomas K Ohlsson


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum