Svart/gul plogtavla? (Bana)

av Per Wirback, Wednesday, March 25, 2020, 16:06 (981 dagar sedan) @ K Lemming

[image]
Hpl. Eddavägen ca 1970. Hade Eddavägen status som station eller hållplats vid den här tiden?


Vad har den trekantiga svart/gula tavlan till vänster för betydelse? Äldre plogtavla?


Ja det är plogtavla av den modell som SRJ använde. Ska nog föreställa en stiliserad granruska som en slags modernisering av de gransruskor som sattes i snön som plogmärken för mycket länge sen.

ULJ har fortfarande dessa trekantiga svart-gula plogtavlor uppsatta.


/Per


Tyckte mig känna igen den att jag sett sådan på fler platser. Består den av två trekantiga tavlor monterade i varandra som ett X sett ovanifrån eller minns jag fel?

Var denna typ exklusiv för SRJ? Tycker mig minnas att jag sett sådana på andra (smalspårs)banor eller det är bara hjärnspöken?


Tavlan betsår av tre trekantiga taveldelar, så det blir uppfrån tre utsickande vingar.

Oklart för mig om den fanns även på andra banor, men det är ju inte otänkbart.

/Per


Hela tråden: