B Alnebos RB-bilder – del 1 – Eddavägen och Dj Sveavägen (Bana)

av Ulf Pålsson, Thursday, March 26, 2020, 00:35 (1582 dagar sedan) @ Peter Bolin

Då har vi rett ut att Eddavägen var station 1970.

Ja och nej. Säo:s begreppsförklaringar sa att Eddavägen måste vara station, men den lokala administrationen på 39 driftsektionen (f.d. SRJ) och dess senare efterföljare tyckte tydligen att Eddavägen skulle vara hållplats trots växlar och infartssignal där. Det var inte bara linjebeskrivningen som angav hållplats -- också de grafiska tidtabellerna angav Eddavägen (och f.ö. också Näsbypark där förhållandena i dessa avseenden var i princip desamma) med streckad linje, som betydde "lastplats eller hållplats där tid anges i tjänstetidtabellen". På 1970-talet (jag tror redan 1972) ändrades/rättades dock detta.

Hur var det med Djursholms Sveavägen? Där fanns det ett stationshus, så jag har utgått från att det var station. Stämmer det?

Det där med stationshus eller annan byggnad har förstås ingen betydelse för hur en plats betraktas trafikregelmässigt. Men Dj Sveavägen har vad jag förstår ansetts vara station i alla tider. Det fanns ju även på slutet en tågspårsskiljande växel och dessutom infartssignaler från Dj Ösby uppspår och från Eddavägen.

Emellertid var det mycket annat med Dj Sveavägen som inte stämde med trafikreglerna (säo) från 1959 ända till banans nedläggning 1975: Stationen var de facto gräns dels mellan dubbelspår och enkelspår, dels mellan sträcka med linjeblockering (dubbelspåret) och sträcka utan linjeblockering (enkelspåret). En sådan station kunde enligt trafikreglerna (säo) inte vara obevakad. Men den var ju obemannad, och inte var den fjärrstyrd utan fungerade automatiskt. Även om tågklareraren (tkl) i Dj Ösby skulle ha någon slags uppsikt över vad som skedde på Eddavägslinjen, kunde man i Dj Ösby varken se vad som hände i Dj Sveavägen, än mindre påverka signalerna där. Så, i tågens tjänstetidtabell (tdt) angavs Dj Sveavägen som obevakad station, vilket var konstigt också p.g.a. att (nästan) alla tåg mot Eddavägen hade möte som skulle kontrolleras angivet i tdt.

Man kan konstatera att Djursholmslinjerna öster och nordost om Dj Ösby blev långt ifrån integrerade i SJ:s trafikregler när SRJ förstatligades 1959. Eddavägslinjen sköttes med mer eller mindre oreglerad ”förortsbanetrafikering” ända tills den lades ned, och Näsbyparkslinjen, med sin udda automatiska mötesstation Altorp, blev inte "normal järnväg" förrän Altorp och Näsbypark blev fjärrstyrda på 00-talet.


Hela tråden: