Altorps mötesstation? (Bana)

av K Lemming, Thursday, March 26, 2020, 10:39 (1096 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Man kan konstatera att Djursholmslinjerna öster och nordost om Dj Ösby blev långt ifrån integrerade i SJ:s trafikregler när SRJ förstatligades 1959. Eddavägslinjen sköttes med mer eller mindre oreglerad ”förortsbanetrafikering” ända tills den lades ned, och Näsbyparkslinjen, med sin udda automatiska mötesstation Altorp, blev inte "normal järnväg" förrän Altorp och Näsbypark blev fjärrstyrda på 00-talet.

Vad var det som var udda med Altorp?


Hela tråden: