Z 31, Asea:s försökslok. (Fordon: lok)

av Niklas Bygdestam @, Uppsala, torsdag, februari 05, 2009, 16:38 (4460 dagar sedan) @ Dag Bonnedal


Förslagsritningar till ombyggnad av Asea:s försökslok.
Ebr 15298, daterad 9 januari 1911.
[image]


Oavsett om loket skulle gå att göra körbart så är ritningen klart intressant. Man har gjort en "Tb-lösning" och alltså hade man väl även ett Tb-problem?

Den välkända ursprungliga ritningen till loket visar ju två maskinboggier och tot. 4 axlar.
Efter modifieringen med en passvagnsboggi så hade loket 15,5 tons axeltryck i maskinboggin och 450 hkr med en maskinboggi. Det verkar alltså som att man när man väl börjat bygga insåg att loket var på väg att bli tyngre än avsett och inte skulle klara max axeltryck 16 ton (?) och totalt 900 hkr. Paniklösing, lättare transformator och bara en maskinboggi.
Så att loket bara var ett provlok och därför bara blev försett med en maskinboggi kanske var en efterrationalisering? För att klara en transformator på 900 hkr och bibehållet 16 tons axeltryck så skulle man alltså bli tvungen att stoppa dit en femte axel.

Intressant

Dag B

Den nedre lösningen med en liten hjulaxel ser faktiskt modernare ut än den övre med en stor. Att inget blev av berodde väl på att loket bara betraktades som en prototyp och ett experimentlok

--
Никлас Быгдестам
Allmänt intresserad av järnvägar. Inriktar mig på Europa. Jag bor i Uppsala


Hela tråden:

 

powered by my little forum