Smalspåriga enports lokstall? (Byggnad)

av Stefan Skoglund, Stenstorp, Thursday, March 26, 2020, 23:13 (1099 dagar sedan) @ Markus Frisén

891 väl? Efter att trafiken mot Skara lagts ner byggdes ett paralellstall med ett spår för två lok, nån gång runt 1984. Jag antar att det är det som åsyftas.

Det är det stallet som BJs idag har nere på Lärje.

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.


Hela tråden: