Bevarandet av 891-vagnar (Fordon: vagnar)

av Ante Svensson, Thursday, February 05, 2009, 18:27 (5346 dagar sedan) @ P-Å Lampemo

Då får väl Nisse G. öppna ett eget museum och finansiera det ur egen ficka. Om Nisse blir sur för att föreningen tycker att fordonet inte passar i deras verksamhet eller de inte kan ta hand om det må det väl vara hänt men jag tycker inte det är något man ska ta hänsyn till för de flesta föreningar har inte som syfte att tillfredsställa enskilda.

Vad jag vet idag har Nisse G egna lokaler för att bevara det museijärnvägen inte vill ha i sina samlingar. Detta gäller både de nyligen uppsagda depositioner och försålda fordon. De större lokalerna som finns för ändamålet har Nisse G med kamrater finansierat privat. Jag tror att Nisse G försökt bevara något som inget annan vid det aktuella tillfället kunde/ville bevara.

Det är utmärkt om Nisse G kan rädda sånt som andra inte kan/vill/förmår rädda. Men om Nisse istället använder sina resurser för att bjuda över föreningar som velat köpa loss fordon från "sina" banor så är det mindre bra. Snarare mycket obra. Då hamnar ju allt på ett nytt ställe som troligen liknar det gamla och de föreningar som verkligen skulle ha haft glädje av fordonen tvingas konstatera att de kammat noll -igen. Om man ska jobba för det sociala (vilket jag inte förnekar är mycket viktigt) så kanske man ska tänka på den bitterhet som lär frodas utanför den egna föreningen. Ingen förening är i motsats till Gotland en ö.

Om vi nu lämnar den hypotetiske Nisse och istället tittar på situationen 2009 så finns det saker man kan fundera över. T.ex. vilka fordon står i tur att renoveras? Hur många fler fordon kommer att rulla i trafik överhuvudtaget? Och vilka fordon borde egentligen kunna passa bättre hos en annan förening? Jag skulle säga att samtliga 891-föreningar har fordon av tre kategorier:
1) Fordon från den egna banan
2) FOrdon som liknar de i kategori 1) eller som på annat sätt passar in
3) Fordon som egentligen inte alls har på stället att göra.

Jag anser att en viktig uppgift vore att vi alla arbetade för att öka kategori 1 och 2 och minska kategori 3. Det skulle ge oss bättre möjligheter att visa upp vår historia på platsen och därigenom stärka både vårt egna besöksmål och hela branschen i stort. Det skulle också ge oss belöningen att få arbeta med fordon som är relevanta för oss. Möjligheten finns om vi är modiga och ser fördelarna med att även den andra föreningen blir nöjd. Och om vi kan få Nisse G att köpa resonemanget.
Ante


Hela tråden: