Beundransvärt bevarande... (Fordon: vagnar)

av P-Å Lampemo, Thursday, February 05, 2009, 19:31 (5351 dagar sedan) @ Ante Svensson

Vad jag vet idag har Nisse G egna lokaler för att bevara det museijärnvägen inte vill ha i sina samlingar. Detta gäller både de nyligen uppsagda depositioner och försålda fordon. De större lokalerna som finns för ändamålet har Nisse G med kamrater finansierat privat. Jag tror att Nisse G försökt bevara något som inget annan vid det aktuella tillfället kunde/ville bevara.


Det är utmärkt om Nisse G kan rädda sånt som andra inte kan/vill/förmår rädda. Men om Nisse istället använder sina resurser för att bjuda över föreningar som velat köpa loss fordon från "sina" banor så är det mindre bra. Snarare mycket obra. Då hamnar ju allt på ett nytt ställe som troligen liknar det gamla och de föreningar som verkligen skulle ha haft glädje av fordonen tvingas konstatera att de kammat noll -igen. Om man ska jobba för det sociala (vilket jag inte förnekar är mycket viktigt) så kanske man ska tänka på den bitterhet som lär frodas utanför den egna föreningen. Ingen förening är i motsats till Gotland en ö.
Jag förstår utan vidare att många 891-föreningar vill ha del i Nisse G privata inköp och samlande av historikst värdefulla 891-fordon till AGJ. Man får tycka vad man vill, men visst är Nisse G ambition att köpa för att just "rädda" så många fordon undan skrotdöden beundransvärd. Han såg tidigt det framtida värdet och vågade göra något som få inom museitågsbranschen ens brydde sig om vid denna tid. Sedan har vi detta med vad det ekonomiskt har kostat Nisse G...Nu känns det som Nisse G sitter med "Svarte Petter" i denna debatt.

Att han bär skulden!
En aning orättvist...tycker jag.

Självklart finns det ett egenintresse från många beträffande framtiden för AGJ´s alla fordon. Jag personligen tycker verkligen att GHJ eller andra ska få en möjlighet att ta del av fordon från AGJ om anser att man inte behöver sina lok o vagnar för framtiden. Det ska ske med öppenhet och dialog med de medlemmar som har ett intresse och kunskap om fordonen inom AGJ. Jag säger det igen, hemlighetsmakeri och stängda dörrar gynnar inte en positiv utveckling av frågan.

Om vi nu lämnar den hypotetiske Nisse och istället tittar på situationen 2009 så finns det saker man kan fundera över. T.ex. vilka fordon står i tur att renoveras? Hur många fler fordon kommer att rulla i trafik överhuvudtaget? Och vilka fordon borde egentligen kunna passa bättre hos en annan förening? Jag skulle säga att samtliga 891-föreningar har fordon av tre kategorier:
1) Fordon från den egna banan
2) FOrdon som liknar de i kategori 1) eller som på annat sätt passar in
3) Fordon som egentligen inte alls har på stället att göra.

Jag anser att en viktig uppgift vore att vi alla arbetade för att öka kategori 1 och 2 och minska kategori 3. Det skulle ge oss bättre möjligheter att visa upp vår historia på platsen och därigenom stärka både vårt egna besöksmål och hela branschen i stort. Det skulle också ge oss belöningen att få arbeta med fordon som är relevanta för oss. Möjligheten finns om vi är modiga och ser fördelarna med att även den andra föreningen blir nöjd. Och om vi kan få Nisse G att köpa resonemanget.
Ante


Hela tråden: