Smalspåriga enports lokstall? Sjövik? (Byggnad)

av Lennart Petersen, Tuesday, March 31, 2020, 00:41 (1097 dagar sedan) @ Ola Almquist

Sjövik på Västgötabanan hade en vändskiva för vändning av persontågens lok i trafiken Göteborg- Sjövik- Göteborg. Men hade Sjövik också ett lokstall för övernattande lok? Själv har jag inget minne av något stall, men det fanns en byggnad bortom vändskivan.


Enligt Ljunggren:Sveriges lokstationer byggdes i Sjövik 1900 i bangårdens västra del ett parallellstall med 2 spår utan vändskiva. I bangårdens östra ände fanns ett kolbås och en vattenkastare. Stallet finns kvar.
Har Lunggren missat vändskivan på något sätt ?


Han missade om man ska vara ärlig en hel del men denna vändskiva fanns inte från början. Enligt Stig Lundin tillkom den 1920.

Bangårdsritning 1919
Sjövik i nutid

EDIT: Här finns en bild på stallet (Photobucketbild).

/Ola

Ja med den bilden kan man ju inte missa att det funnits vändskiva i Sjövik.
Ljunggren är nog ursäktad, hans bokverk har ju jättelika dimensioner med upgifter om hela Sveriges lokstationer och det över en lång tidsperiod. Det har väl komstaterats att det finns missar lite här och där.


Hela tråden: