Bevarandet av 891-vagnar (Fordon: vagnar)

av Ante Svensson, Thursday, February 05, 2009, 23:05 (5349 dagar sedan) @ Stig Lundin

Det är utmärkt om Nisse G kan rädda sånt som andra inte kan/vill/förmår rädda. Men om Nisse istället använder sina resurser för att bjuda över föreningar som velat köpa loss fordon från "sina" banor så är det mindre bra. Snarare mycket obra.

Vad menar du med detta? Ge några exempel på när det förekommit.

Ingen förening är i motsats till Gotland en ö.

Förklara.

M v h Stig Lundin

Detta har tydligen blivit för komplicerat och nära en verklighet det inte riktigt är avsett att vara. PÅL gör ju helt klart kopplingen till dig, Stig och det får stå för honom, men jag (och även Granis) har hela tiden försökt att lyfta diskussionen till att vara mer generell än att handla om AGJ. Orsaken till detta är att jag (och jag tror många med mig) som har erfarenhet från andra föreningar vet att detta inte är något som enbart handlar om en förening utan ofta är allmängiltigt i olika varianter. Men det finns ju viktiga frågor som vi ju alla brottas med? Hur löser vi frågorna om de stora fordonssamlingar som idag står orenoverade och inte kanske får det skydd som de måste ha för att klara sig i längden? Och, idag när de flesta föreningar är klara med insamlandet, måste alla fordon vara låsta till den förening som en gång tog hand om dem? Det kan ju tolkas som att jag vill roffa åt mig från dem som har mer, men jag vill verkligen se detta lite från ett större perspektiv. För jag bryr mig om vad som händer på andra ställen än både Hesselby och Ödegärdet och framförallt är det viktigt att se mekanismerna bakom det som händer i landet idag. Hur mår alla våra vagnar? Hur stor del av alla fordon kommer förening X verkligen att renovera? Vad händer med resten? Jag har ställt dessa frågor i ett flertal inlägg nu men det tycks vara att det är intressantare att se vem jag tydligen utpekar som Nisse G. Tyvärr, Nisse G finns i ett antal inlägg. Jag beklagar att detta drog mer intresse än sakfrågan.

Därför kommer du inte att få några exempel av mig, Stig för jag har konsekvent använt ordet ’hypotetiskt’ och ’om Nisse G..’ för att vara tydlig med att detta handlat om detta, en tankemodell, inte att hudflänga någon på nätet. Jag vet att Granis resonerar lika här, vi tycker helt enkelt att fordon i landet bör, i första hand, bevaras och få komma till användning. Jag vet att vi i vissa avseenden tänker olika, du och jag, Stig, men det som förenar oss är väl ett genuint intresse för 891-vagnar och frågor kring dessas bevarande eller inte. Så, vi behöver väl inte blänga på varandra? Vi kanske skulle kunna hjälpa varann?

Med vänlig hälsning
Ante


Hela tråden: