Jag har inte fått bjuda på vagnarna (Fordon: vagnar)

av Stig Lundin, Friday, February 06, 2009, 00:41 (5226 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Eller har ni en dold agenda i diskussionen som vi andra inte vet om?
HAR Stig bjudit över tex GHJ i avvecklingen av flakvagnar hos AGJ?
I så fall kan jag förstå att ni känner er utpekade...men tala då om hela historien.
Och i så fall ställer jag mig nog mer på Antes å Granis arguments sida, det gagnar inte "bevarandet av fordon i hela riket" fast det gagnar ju så klart lokalt bevarande av fordon på västkusten..sen omfordonen överlever bättre här eller där kan ju bara framtiden svara på. Och till syvene å sist är dte ju den med mest flis som brukar vinna i vårt land.

Jag har inte bjudit över GHJ i avvecklingen av flakvagnar hos AGJ. Jag fick överhuvudtaget inte vara med i resonemangen trots att jag hade "första tjing" på vagnar vi var intresserade av. Nu skickade man iväg den vagn som vi planerat att ha som underrede till den gamla tvåaxliga personvagnen VGJ 1006, byggd vid Kockums 1899. Så nu saknar AGJ underrede till denna. Vidare försvann flera vagnar med tryckluftsbroms av persontågsmodell, vilken utrustning behövs vid AGJ. Vore bra med ett klarläggande kring hur det egentligen gick till när vagnarna avyttrades. Ante kan väl berätta Vad GHJ har fått betala för sina vagnar? Gällde samma pris för TJF?


Ska jag vara helt ärlig om debatter som spårar in på eller spårar ur på AGJ så bör de skötas lokalt, det var länge sedan de tillförde något i förningsdriftdebatten i mina ögon. Att AGJ är ett varnade exempel på hur det kan gå tror jag de flesta av oss föreningsaktiva har förstått.

Vid AGJ finns tyvärr inte någon plats för möten eller forum där man kan dryfta problem kring AGJ. Medlemstidningen är stängd, Anten-Internen är nedlagd och ordnade möten förekommer ytterst sällan. Det mesta hålls hemligt för medlemmarna.

/Stig Lundin


Hela tråden: