Sakta grävs graven... (Fordon: vagnar)

av Hans Eriksson, Friday, February 06, 2009, 18:55 (5408 dagar sedan) @ Stig Lundin

Kan det vara på så sätt att AGJ:s sekreterare förespeglat GHJ och TJF att jag varit med och försökt bjuda över föreningarna på de aktuella vagnarna för att på så sätt få upp priset?
På liknande sätt har han nämligen agerat mot mig i andra affärer, dvs förespeglat att det fanns intressenter som var beredda att bjuda över. Det har även förekommit hot om skrotning om jag inte acceprerade det angivna priset, ett pris som översteg dagsaktuellt skrotpris. Vid förhandling om övertagande av vagnskorgar fanns det, otroligt nog, hot om att bränna upp dem.
Det är därför intressant att veta hur affärerna med GHJ och TJF gått till och vad föreningarna fått betala för vagnarna.
/Stig Lundin


Stämmer ovanstående (vilket inte skulle förvåna mig om man bedömmer utifrån tidigare händelser vid den föreningen som jag fått reda på) så är det verkligen helt skandalöst. Men den föreningen gräver sakta men säkert sin grav eftersom man tycks fortsätta samma "diktatoriska" linje med hemlighetsmakeri för medlemmarna och elitistiskt styre.

Flera aktiva som hoppar/hoppat av till andra föreningar, rullande materiel som bara blir i sämre och sämre skick som en följd av detta, därmed brist på driftsdugliga ånglok och snart nog också vagnar. T.ex. att ha BLJ 6 som reservlok för 24:an är ju verkligen en nödlösning med tanke på att 6:an också är i behov av revision. Något som den decimerande skaran aktiva gör det svårt att hinna med. Med jämna mellanrum framkommer det vittnesmål om orätter som begåtts vid föreningen och detta är garanterat en stor del i den vikande skaran medlemmar, något som kategoriskt föreningen försöker förneka för att upprätthålla en fasad. Men som rubriken lyder så gräver denna förening sakta men säkert sin grav med sitt nuvarande beteende och hanterande av diverse ärenden, vem vill ens vara stödmedlem i en förening som drivs på detta vis, där man inte ens längre har en medlemstidning som innehåller så mycket läsvärt, varken rörande föreningen eller andra artiklar, dom gånger tidningen kommer.

För egen del upphörde mitt medlemskap för några år sedan och så länge oegentligheterna fortgår vid denna förening kommer iallafall inte jag att lösa något nytt medlemskap.

//Hans Eriksson


Hela tråden: