Ställverksfundering - ! (Signaler/säkerhet)

av Kurt Möller, fredag, februari 15, 2008, 18:44 (4355 dagar sedan) @ Mattias Månsson

... finns det inga konkreta avvecklingsplaner för även om det är ett uttalat önskemål att fasa ut just linställverken.

Anbefalles snarast:

Bildandet av Svenska Linställverksföreningen.

Grundare: Ex.vis hrr M Månsson, SkJ, Christer Malm, Börje Sundberg, Hans Wicklund och Bengt-Erik Törnström, ÖSLJ, äfvensom gärna ett antal andra, yngre intresserade, hvilka kunna uppläras uti linställverkandets ädla konstarter - anläggning, drift och underhåll...

ÖSLJ har ett fungerande 6-vevars linställverk för T-semafor plus två tågvägsväxlar med låsning vid sin mötesstation Marielund, där tvifvelsutan bl a f d proffssignalreparatörerna Sundberg & Törnström kunna fira formliga excesser uti sagda utlärande, likaledes vevologerna Malm & Wicklund...

Nu får jag väl på skallen utav h-e - har inte ens frågat nån av dom... ;-)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum