bild 1963, troligen högtalare på stationshusets vägg (Historiskt material)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, april 29, 2020, 23:35 (537 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Den anläggning i Krampen som jag skrev om hade inget med tågankomstklocka att göra utan var till för att höra tågens ljudsignaler när infartssignalerna stod i stopp. Ringklocka för tågankomst fanns också inne på expeditionen.

Jag tänker att det är osannolikt att man i Drevviken i ett sent skede, när stationen i stor utsträckning var obevakad, skulle ha kompletterat med högtalare för att höra tågens ljudsignaler (av SJ benämnt tågankomsttelefon). En sådan anläggning hade kanske varit motiverad om det både var svårt för tågklareraren att uppfatta signaler som gavs vid infarterna, och dessutom ofta förekom att tåg måste tas in mot hinder i tågvägen eller att det ofta förekom spårändring.


Hela tråden:

 

powered by my little forum