Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand (Bana)

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, maj 11, 2020, 10:51 (143 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Godsspåret Stockholm S - Söder Mälarstrand blev aldrig byggt. Att man lämnade plats för ett eventuellt sådant spår var nog något som levde kvar sedan förslag från 1930 års trafikkommitté. Denna kommitté föreslog för övrigt (vilket syns på den länkade kartan) att tunnelbana II skulle gå via Stockholm S och Västra Stambanans gamla sträckning till Liljeholmen. Detta ändrades sedan innan bygget startade till nuvarande dragning genom mer folkrika områden längre norrut.

1934 års bangårdsdelegerade tog också upp godsförbindelsen till Söder Mälarstrand, och hade alternativa lösningar. Dock föreslogs att man "tillsvidare" skulle nöja sig med förbindelsen via Eriksdal och Stadsgården.

Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.

Tack Gunnar. Ungefär som jag misstänkt. Man kan dock tycka att man 1964 borde bestämt sig för att inte bygga spåret, jag antar att ritningen är från projekteringen av Slussenstationen.
1956 var även året då Ringvägshallen (och Enskedehallen) stängde och kanske var det därför som lastningen av sand där upphörde. Nya Söderhallen kan ha löst det på annat sätt (lastbil) och det kan även ha gällt Norrhallen.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum