Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand. Spårvägen (Bana)

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, maj 11, 2020, 11:30 (135 dagar sedan) @ Leif B

---


Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.


En bild från 1950 med en spårvagn som lastar sand. Mycket möjligt att det är bromssand, men det skulle ju hypotetiskt kunna vara sand för andra ändamål (banvall).

Apropå skutan, så kunde man ju uppstämma i "Vi lossar sand, ibland, på Södermälarstrand .... "


den här kartan är både järnvägs- och spårvägsspåren på Söder Mälarstrand inritade. Kartan är daterad 1917-27 och det man kan hitta detaljer på den som aldrig blev utförda så den är inte helt pålitlig, men jag har aldrig sett någon bättre karta eller spårplan.

Bromssanden förvarades i godsvagnar från SSB's tidiga uppsättning och fd SSB 9 (SS 1009/9009) som användes i Norrhallen är bevarad av SSS tillsammans med de ombyggda 9008 och 9011. En del andra vagnar blev sopvagnar och de övriga ombyggdes eller slopades.
9001 och 9002 fick lämna sina hjul till räcket vid trapporna till museet på Odenplan.
Vilka individer det är på bilden är litet svårare att utröna, det är inte 9001 eller 9002, dessa hade spetsiga gavlar. 9008, 9009 och 9010 hade annan placering av järnförstärkningarna men raka gavlar. Gissningsvis är korrekta individer någonstans däremellan...
A8 användes bl.a på linje 18 som lades ner i maj 1949 (blev trådbuss 98). Då leveranserna av mustangerna ersatte äldre vagnar samtidigt som t-banan ersatte annan trafik började men rensa ur äldre vagnar. A8 212 hade sålts till Kiruna och kom att bli den sista som fanns kvar (skrotad i början av 60-talet), 246 byggdes om till snöblåsningsvagn B257 9240 (slopad 1959) övriga slopades 1951-53ca. A8 fick aldrig stoppade säten. Även de 10 A10-orna slopades vid denna tid.
Begreppet dragvagn verkar komma senare, jag tror att övertaliga trafikvagnar var s.k rangeringsvagnar och då fortfarande trafikmålade. De användes för att rangera fram vagnar i hallen men även för att transportera släpen till de platser där de skulle kopplas på, det fanns ju en del uppställningsspår för detta. På 30-talet hade man vagnar som A1c som dylika, troligen även sista användning även för A9. Destinationsrullen på kant var ett kännetecken. Linje 18 hade långskyltar till slutet och sådan finns inte på vagnen på bilden.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum