Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand. (Bana)

av Leif B @, måndag, maj 11, 2020, 17:44 (140 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Godsspåret Stockholm S - Söder Mälarstrand blev aldrig byggt. Att man lämnade plats för ett eventuellt sådant spår var nog något som levde kvar sedan förslag från 1930 års trafikkommitté. Denna kommitté föreslog för övrigt (vilket syns på den länkade kartan) att tunnelbana II skulle gå via Stockholm S och Västra Stambanans gamla sträckning till Liljeholmen. Detta ändrades sedan innan bygget startade till nuvarande dragning genom mer folkrika områden längre norrut.

1934 års bangårdsdelegerade tog också upp godsförbindelsen till Söder Mälarstrand, och hade alternativa lösningar. Dock föreslogs att man "tillsvidare" skulle nöja sig med förbindelsen via Eriksdal och Stadsgården.

Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.


Tack Gunnar. Ungefär som jag misstänkt. Man kan dock tycka att man 1964 borde bestämt sig för att inte bygga spåret, jag antar att ritningen är från projekteringen av Slussenstationen.

Den ritningen måste vara mycket äldre än 1964. Redan när man beslutade att det skulle bli fyra tunnelbanespår Slussen - Klara/T-Centralen (1946?), måste man lagt pannan i djupa veck över hur man skulle klämma in en fyrspårsstation vid Slussen. Så snart man började bli klar med tunneln Thorildsplan Kungsgatan/Hötorget (ca 1951), var man väl igång med att bygga Sammanbindningsbanan Slussen - Klara. Den öppnade ju 1957 och då behövde ju Tunnelbana 1:s (nu: Gröna linjen) spår vara på plats.

denna bild från 1956 används redan Norrspåret på Slussen station även om det var ett säckspår ännu ett år.

När det är tre månader kvar tills Sammanbindningsbanan ska öppna, så börjar även Söderspåret bli klart. ser man utrymmet mellan Stadsmuseet och Norrspåret, det ser väl ut att gå att glömma in ett järnvägsspår där?

Ett år senare är den genomgående trafiken igång. På Söderströmsbron ligger redan alla fem spåren men på Slussens station är det etableringsyta för tunneln mot Mariatorget där Tub 2:s spår ska vara i trafik om sex år och tunnelbygget pågår bakom presenningar.

Här står bilarna parkerade på järnvägens gamla banvall - där spåret till Söder Mälarstrand skulle ha gått.

Det finns många intressanta bilder att titta på om söker på "Slussen" på Stockholmskällan och Spårvägsmuseet. (Varning, man kan bli sittande länge!)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum