Klippan? (Bana)

av Carl-Erik Olsson @, torsdag, maj 21, 2020, 15:36 (129 dagar sedan) @ Göran Kannerby

I Postvagnens begynnelse för sisådär 20 år sedan så dristade jag mig i ungdomligt oförstånd till att hävda att spåret mellan Södertälje C och Södertälje S/Hamn kunde vara ett exempel på en switchback eller stigningsväxel. Efter en tämligen skarp tillrättavisning av framlidne Kurt Möller så insåg jag redan då att det nog var ett dåligt förslag. Samtidigt är ju lösningen i Södertälje den enda rimliga/möjliga för att få till en genomgående trafik mellan Södertälje C och norrut mot Stockholm så jag testar igen.


Jag skulle vilja definiera en switchback så att det måste finnas minst en stoppbock. Med den definitionen inkluderas inte Södertälje.

Men då skulle kanske anslutningen till DHL-terminalen i Klippan också kunna räknas dit, även om höjdskillnaden är minimal, om än befintlig? Det rivna spåret från 1917 till pappersbruket gick direkt ut från bangårdens östra ände på vanligt sätt, medan för att komma till DHL måste man först köra ut en bit till växeln på spåret till Ljungbyhed, längre ut i östra änden, för att sedan backa tillbaka mot stoppbocken och där byta riktning igen för att komma till DHL:s inomhusspår. Dessutom ett trevligt exempel på olika befästningstyper på detta kommunala industrispår.
/CEO


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum