Banvallsslänt med mönster (Järnväg allmänt)

av Sven Bårström @, Järfälla, fredag, maj 22, 2020, 14:38 (122 dagar sedan) @ Hans XH Karlsson

Bilden är vacker, må man säga. Dessutom är dränaget utomordentligt vackert lagt!
Det handlar troligen om ett dränage. Förmodligen är skärningen ganska vattenförande och jordmaterialet torde vara morän. Vatten i morän ger upphov till mycket flytningar, och troligen skulle skärningsdiket vid banan ha fyllts igen ganska snart, om man man inte kunde koncentrera vattenflödet till de stenfyllda dikena i skärningsslänten. Det senare vanliga i sådana skärningar är att man i hela skärningen schaktat ur något djupare än den slutliga skärningsslänten och sedan fyllt på med ett halvmetertjockt gruslager. Så gjorde vi exempelvis på stambanan i norr i samband med linjeomläggningar och upprustning. Men det är ju senare tiders teknik, baserad på maskinell grävutrustning. Under inlandsbanebygget gjorde man nog schaktjobbet för hand även under 30-talet.
Sven B

--
Sven B


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum