Banvallsslänt med mönster (Järnväg allmänt)

av Hans XH Karlsson @, fredag, maj 22, 2020, 17:58 (119 dagar sedan) @ Sven Bårström

Bilden är vacker, må man säga. Dessutom är dränaget utomordentligt vackert lagt!
Det handlar troligen om ett dränage. Förmodligen är skärningen ganska vattenförande och jordmaterialet torde vara morän. Vatten i morän ger upphov till mycket flytningar, och troligen skulle skärningsdiket vid banan ha fyllts igen ganska snart, om man man inte kunde koncentrera vattenflödet till de stenfyllda dikena i skärningsslänten. Det senare vanliga i sådana skärningar är att man i hela skärningen schaktat ur något djupare än den slutliga skärningsslänten och sedan fyllt på med ett halvmetertjockt gruslager. Så gjorde vi exempelvis på stambanan i norr i samband med linjeomläggningar och upprustning. Men det är ju senare tiders teknik, baserad på maskinell grävutrustning. Under inlandsbanebygget gjorde man nog schaktjobbet för hand även under 30-talet.
Sven B

Tack till dig och övriga i tråden som har svarat. Intressant också med referenserna till andra länder.

Som allt som byggs brukar det behöva underhållas. Hur kan man tänka sig att denna konstruktion har fungerat över tid? Skulle man för bibehållen funktion behöva "ballastrena" även de stenfyllda dikena i skärningsslänten med vissa intervall eller utgår man från att det fungerar även över lång tid? Det har ju gått över 80 år sedan detta byggdes och det kunde vara roligt att försöka finna några rester av detta även om jag inte lyckades i mitt första försök.
Med tanke på det du beskriver om senare tiders teknik; Hur bedöms risken för att man senare har schaktat ur skärningsslänten och sedan fyllt på med ett halvmetertjockt gruslager?
Vad kan vara rimligt att finna ute i terrängen så här 80 år senare om man banar sig fram bland sly och annan växtlighet med vandringsstaven? Eller ska man tro att allt med tiden blivit täckt av ett lager jord och inget går att se.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum