Banvallsslänt med mönster (Järnväg allmänt)

av Sven Bårström @, Järfälla, fredag, maj 22, 2020, 19:53 (121 dagar sedan) @ Hans XH Karlsson

Jag har tittat igenom alla bilderna från banbygget som finns i din länk till jvm arkiv. De är alla tagna av fotografen L Westfelt i Jokkmokk, vars firma jag har för mig finns kvar.
Det finns några bilder som visar lösningar för vattenflöden, rasrisker hos massorna, sättningsproblem i och på myrar mm, som man ansett sig behöva ta till på de enskilda platserna. På några bilder är t ex terrassytan något bred (vilket inte är helt ovanligt) och diket ligger längre från spårmitt än vad normalsektionen anger. Det finns också exempel på fint lagda stenmurar mellan diket och bankroppen. Det fanns givetvis inte färdiga lösningar i normalsektionerna för alla upptänkliga vattenförings- och grundläggningsproblem, utan dessa fick man lösa från plats till plats. Så har man också gjort här. Ofta valde man lösningar som var naturliga på platsen, exempelvis tillgång till sten eller torv eller grus.
Den dräneringslösning i skärningsslänten som vi diskuterar här är ett sådant exempel, som säkert utyttjades på några lämpliga platser. Men jag vill hävda att den inte varit särskilt vanlig vid järnvägsbyggena i Sverige. Jag kan inte erinra mig att jag sett den.
Vad som har hänt med åren kan man ju fundera över. Jag tolkar bilden så att slänten är torvsatt mellan stenrännorna för att inte förstöras av ytvatten. Även i detta kalla klimat kan naturligtvis växtligheten runt rännorna ha blivit högre, vilket kan göra rännorna svåra att upptäcka. Att de skulle blivit borttagna och ersatta med t ex tjockt gruslager vill jag inte tro.
Det skulle vara intressant att veta hur slänten verkligen ser ut idag. Och var den ligger! Jag har visserligen åkt motordressin på stora delar av Inlandsbanan men jag minns ändå inte...
Arbetschefen för inlandsbanebygget Arvidsjaur - Jokkmokk hette Carl Westfelt. Han avled två år innan banan blev helt färdig 1937.
Sven B

--
Sven B


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum