Enorma mängder vagnar (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Gunnar Ekeving @, lördag, maj 23, 2020, 10:31 (1 dag, 14 h, 2 min. sen) @ Olof W

Många vagnar var det men kanske inte så många när man tänker på bakgrunden. Mycket finns att läsa i Hällqvists bok (SJK skriftserie nr 92) som starkt rekommenderas.

Av Hällqvists bok framgår också (bland annat sidorna 89 och 91) att SJ 1958, inför slutlig beställning av fordon) bedömde att inga ytterligare dieselmotorvagnar borde beställas. "YBFo7", som ju redan provats genom provisorisk ombyggnad av en motorvagn, skulle visserligen vara användbara, men gav ingen besparing jämfört med att köra YBo7+UF6 (tvåaxlig godssläpvagn). Behovet av dieselmotorvagnar var täckt. Lokaltrafiken på vissa linjer i Norrland skulle kunna ersättas av fler elfordon YBoa7, men SJ anade att den typen av trafik snart kunde vara på väg bort.

Däremot beställde SJ 1959, enligt Hällqvist (SJK 92 sid 91 f) 30 UBFo7y och 20 UF6. Det är kanske storleken på denna släpvagnsbeställning som nu i efterhand kan ifrågasättas. De tvåaxliga släp som beställdes behövdes dock bland annat för att ersätta tvåaxliga träsläpvagnar.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum