Banvallsslänt med mönster (Järnväg allmänt)

av Per Ljungberg @, lördag, maj 23, 2020, 19:27 (153 dagar sedan) @ Hans XH Karlsson

Det är ju också så att en nyanlagd slänt är mer utsatt för erosion än en slänt som är bevuxen med gräs och buskar. Så de gjorda dräneringarna var nog viktigast den första tiden. Men sedan slänten blivit bevuxen tål den mera vatten och kanske klarar sig bra även om dikena fått sämre avbördningsförmåga. Jag har för övrigt sett nygjorda slänter där man lagt bräder i mönster på motsvarande sätt just för att minska erosionen vid kraftigt regn.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum