Felritning Östervärn? (Bana)

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, lördag, maj 30, 2020, 11:13 (125 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Är inte spårplanen för Östervärn (med spår till gasverk) felritad? På kartan ser det ut som att MSJ korsar MKontJ på en bro (dvs att MKontJ spår går under MSJ spår. I verkligheten var det tvärtom! Eller är det jag som inte kan läsa spårplanen rätt? Undrar f.ö. varifrån spårplanen är hämtad.


Den kan mycket väl vara felritad - bangårdsskissen är uppgjord av en militärassistent, och dessa skisser var nog inte alltid exakta mer info


På ritningen för Östervärn går MKontJ över MSJ, jag skulle lita mer på den.


Så såg det ut i verkligheten också.


Kan vidimera det. Sista resterna av bron revs i samband med utbyggnaden för Öresundsförbindelsen. En rolig poäng i sammanhanget är jag tog fram denna information eftersom man lokalt är intresserade av att återfå trafik på "Simrishamnsbanan" (via Staffanstorp) och på sikt vill ha möjlighet att ansluta den via en planskildhet i stort sett i samma läge.

Jag har också läst om dessa planer men hur har man tänkt då? Om Simrisbanan åter skulle ledas in till gamla Östervärn (och således den gamla infarten under MKontJ användas), hur har man då tänkt att fortsätta in till Malmö C? Eller skulle Östervärn (nedre) bli ny ändstation? Jag ser förslaget som helt orealistiskt. F.ö. har jag för länge sedan framfört synpunkter till utredningen om Simrisbanan att det vore bättre att låta den gå från Dalby via Lund och ansluta till fyrspåret till Malmö i stället för att gå via Staffanstorp. Man skulle då fånga upp ett större behov av resande som finns mellan Lunds stad och dess östra kommundelar, såsom Dalby och Veberöd. Jag tror inte att "omvägen" via Lund skulle bli särskilt märkbar tidsmässigt. Det ser dessutom inte ut som att spårvägen i Lund skulle utsträckas till Dalby. Jag tror inte heller att de som bor i Staffanstorp i något större antal är betjänta av en järnväg mot Simrishamn. Snarare finns ett behov av resa till Malmö och Lund och det skulle kunna ordnas rationellt med en spårväg som ansluter i Lund till den befintliga.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum