Felritning Östervärn? (Bana)

av Göran Kannerby @, lördag, maj 30, 2020, 11:31 (118 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Är inte spårplanen för Östervärn (med spår till gasverk) felritad? På kartan ser det ut som att MSJ korsar MKontJ på en bro (dvs att MKontJ spår går under MSJ spår. I verkligheten var det tvärtom! Eller är det jag som inte kan läsa spårplanen rätt? Undrar f.ö. varifrån spårplanen är hämtad.


Den kan mycket väl vara felritad - bangårdsskissen är uppgjord av en militärassistent, och dessa skisser var nog inte alltid exakta mer info


På ritningen för Östervärn går MKontJ över MSJ, jag skulle lita mer på den.


Så såg det ut i verkligheten också.


Kan vidimera det. Sista resterna av bron revs i samband med utbyggnaden för Öresundsförbindelsen. En rolig poäng i sammanhanget är jag tog fram denna information eftersom man lokalt är intresserade av att återfå trafik på "Simrishamnsbanan" (via Staffanstorp) och på sikt vill ha möjlighet att ansluta den via en planskildhet i stort sett i samma läge.


Jag har också läst om dessa planer men hur har man tänkt då? Om Simrisbanan åter skulle ledas in till gamla Östervärn (och således den gamla infarten under MKontJ användas), hur har man då tänkt att fortsätta in till Malmö C? Eller skulle Östervärn (nedre) bli ny ändstation? Jag ser förslaget som helt orealistiskt.

Huvudanslutningen är tänkt att bli via spårport till nuvarande plattformsspår som utökas med ytterligare ett på samma sida. Huvudtanken är att låta banhallen bli ändstation, men det finns också möjlighet att ta sig vidare mot Citytunneln. Ännu lättare att ta sig från Citytunneln till Östervärn i och med att man då slipper korsande tågvägar med mötande trafik.

Sedan har det också ritats på en anslutning på östra sidan (utan korsning med Kontinentalbanan), både med tanke på godstrafik och för att skapa en möjlighet att knyta ihop Simrishamnsbanan med banorna norrut (SSB och Lommabanan) från Malmö. Den vägen får man också kontakt med Citytunnelns spår mot Hyllie via Rosendalsviadukten och därmed utan korsande tågvägar med Citytunnelns tåg i motsatt riktning.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum