Föroreningshistoria några sydliga bangårdar (Bana)

av K Lemming @, lördag, maj 30, 2020, 20:46 (115 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Beträffande Östervärn och stickspår till gasverk.
Det fanns långt in på 1960-talet (och kanske ännu senare) ett stickspår som utgick från Östervärn och vidare längs Industrigatan fram till Malmö gasverk, som låg alldeles nära spårvagnshallarna. Det är flera kilometer från Östervärn men kan likväl ha ingått i Östervärns station. Kan det vara detta gasverk som avses? Om karta önskas över stickspåret ska jag nog kunna ta fram en sådan.


Efter att ha skannat av del av en malmökarta från 1950-talet och markerat in stickspåret till gasverket med röd streckad linje kan jag visa bilden här. Den är av rätt dålig kvalité men det går nog ändå att se hur spåret gick. Första biten från Östervärn var gamla MKontJ:s huvudlinje, vilket man lätt kan förstå av kartbilden. Spåret finns också utritat i "Malmö Centralstaton 1933" och i bilaga 1 första bilden av "Simrishamnsbanans järnvägsverkstäder" utgiven av Malmö stad 2006 och som finns med i en annan tråd om var MSJ-byrån fanns. Gasverket låg vid X-et.
[image]

Vilka är dom tre banorna utmärkta med tåg, är det stambanan överst (ellok), kontinentalbanan (ellok) under den och MSJ (ånglok) underst? Är Östervärn där ånglokståget är placerat? Var gick MGJ?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum