Smedshagens lastplats på SWB/SLJ - Avvecklingen. (Bana)

av S-O Johansson @, måndag, juni 01, 2020, 15:22 (122 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Eftersom jag blev lite mer nyfiken på vad som hände Smedshagen lp så tittade jag även i grafiska tidtabellerna för 1945 och 1947, med giltighetsdatum enligt nedan, som finns på Gunnar Ekevings sida.
1945-09-10. Samma upplägg som SWB sista tidtabell med skillnad att lokalgodstågen till Smedshagen år utbytta mot bandispositioner.
1947-06-09. Smedshagens lastplats står med, men nu är bandispositionerna borta. Inte ens på "På särskild order". Trafiken dit har alltså upphört.
1950-06-10. Smedshagen borta ur grafen och all trafik definitivt upphört.
Någongång mellan 1945 och 1947 upphörde trafiken till Smedshagen och mellan 1947 och 1950 försvann lastplatsen.
Som kuriosa kan nämnas att Spånga-Hässelby villastad blev 100 m längre när SJ tagit över. SWB anger den till 5,5 km medan SJ får den till 5,6 km. Det anger läget för Smedshagen till 1,1 km från Hässelby villastad. Lastplatsen fick även ny signatur. Hos SWB Shn och hos SJ Shag.
Skilde sig SWB Säo, Vov, mot SJ eftersom man kunde köra lokalgodståg till Smedshagen men SJ använde bandisp?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum