NBJ, Bredsjö stn. och lokstall Otterbäcken, 1966, 3 bilder (Bana)

av Carl-Johan, måndag, juni 08, 2020, 11:06 (113 dagar sedan) @ Ulfe

Sommaren 1962 var lokstallet stängt. Den nästan nya mobila kranen från Krupp Ardelt had kört upp på vändskivan och vält. En vindpust hade tagit tag i den höga kranarmen som var uppfälld. Hela ekipaget inkl vändskivan välte och kranarmen slog ner med ett brak och blev helt förstörd.

Hela sommaren höll vi sedan på att baxa upp den välta kranen. Centimeter för centimeter med hjälp av domkrafter och slipers. Vi använde bland annat den typ av domkrafter som fanns på ångloken. Största motvikten på en kubikmeter vägde 10 ton. Vi byggde en glidbana av långa slipers och drog upp den med en av lokomotorerna som vi kopplade med block och stålwire. Efter en knapp månad fick vi upp kranen och byggde sedan en fast förbindelse till stallet så vi kunde få ut lokomotor 1 som stod inne i stallet.

Kranen renoverades i Motala för stora pengar. Förman Hammar fick beröm för sin insats.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum