Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm? (Bana)

av PeO @, onsdag, juni 17, 2020, 10:54 (98 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Till saken hör ju också att det i mitten av 1800-talet ännu inte var självskrivet att spårvidden skulle räknas mellan rälhuvudenas insida. Talade man på den tiden om en spårvidd kunde det lika väl vara C-C -avståndet mellan rälerna, eller till och med ett mått som på ett eller annat sätt hade med rälsfoten att göra.

Så som blev förhållandet i Frankrike. Från regeringshåll framhölls att måttet måste vara efter det franska internationella systemet, 1,5 meter. Byggarna hade lite framsynthet och planerade med gränsöverskridande trafik (jag vill minnas att det var banan mot Tyskland via Strasbourg) och satte måttet c/c räler och fick på så vis 1435 mellan rälerna.
En anekdot säger att KUJ:s (efter 1911 KURJ) 1093 mm kom till på samma sätt, någon skickades att mäta spåret och vederbörande mätte c/c. Där kan det likaväl vara en förväxling mellan olika långa tum. 3,59 svenska fot = 1067, 3,59 engelska = 1093.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum