X5 221 till JVM? Kan vi bevara allt? Xoa5 eller A-lok? (Järnvägsmuseet informerar)

av Leif B @, söndag, juli 05, 2020, 14:26 (720 dagar sedan) @ Leif B

Med ovanstående sagt, så säger jag ju att det är relevant och nödvändigt att ställa fordon mot fordon.

WK gör en intressant jämförelse genom att ställa 00-talets expresstågslok mot 40-talets expresstågsmotorvagnar. Vilket är mest representativt?

Båda fick en kort blomstringstid i den expresstågstjänst de vara tänkta för. I båda fallen var de så framgångsrika att de skapade en efterfrågan som de inte hade kapacitet att klara av. A-loken hade svårt att hitta andra uppgifter som de var lämpade för. De allra flesta A-loken skrotades efter ca 30 år, men jag tror att under hela mellankrigstiden hade de rätt lite att göra och en hel del stod avställda långa tider. Rätt?

Xoa5 och Xoa8 däremot användes länge i regionaltågsstjänst som de i varje fall fungerade hyggligt i. De blev knappt 40 år, men var då aktiva hela tiden.

Så ska jag gå på "representativitet" skulle välja ett B-lok och Xoa5.

Ett annat sätt att sortera och prioritera är mera tekniskt. Säg att vi kan bevara 10 ånglok, 10 ellok, 10 diesellok, 10 motorvagnar..... Eller utifrån resursbehov: kanske 200 meter ånglok, 200 m ellok, 200 meter motorvagnar ... ?

Om vi då ställer Xoa5 mot andra motorvagnar, så blir det mot främst Xoa7, Yoa2, Yoa104, Yoa202 och X1 (och om vi tänker framåt kanske även X10-familjen och Regina). Med mina ögon är såväl Xoa5, Xoa7 och X1 värdiga representanter för viktiga utvecklingssteg vid den svenska Järnvägen och som dessutom haft påtaglig betydelse i många människors liv.

Xoa5 får väl säga representerar även Xoa8
Xoa7 även Xoa3 och Xoa4
Kan X1 även representera hela X10-familjen? Eller kan en X10-variant även representera X1?

Klara vi - och i synnerhet SJVM - att bevara och sköta om alla tre? Vilken/vilka kan man hålla driftsdugliga? Vilken bör bevaras så orörd som möjligt i stillastående skick?

/funderar
Leif


Hela tråden:

 

powered by my little forum