Oxabanan Limmared–Åsunden - Korsande av VCJ? (Bana)

av Fomalhaut ⌂ @, måndag, juli 20, 2020, 08:54 (65 dagar sedan) @ Harald

När banan revs, sparades enligt boken Industrilok i Västergötland 1½ km mellan Limmared och brukets torvmossar. Spårvidden uppges till 891 mm, så det är väl troligt att hela banan hade denna. Det var oxdrift till 1937 då man skaffade ett lok. Torveldningen och därmed driften av banan upphörde 1948.


Korsades VCJ planskilt eller i plan med 1435/891 spårkors?


Ingetdera. Transportleden Åsunden-Oxabanan blev överflödig när VCJ tillkom och lades ned. Omkring 2½ km söderut från Månstad tycks VCJ ha använt Oxabanans banvall. Om inte trafiken på Oxabanan lades ned innan VCJ byggdes där så bör det väl ha varit treskensspår.

På åtminstone delar av den sträckan (där VCJ följde Oxabanan), tycks man ha lagt VCJ några meter väster om den gamla banvallen. Det såg åtminstone väldigt tydligt ut som en gammal banvall, säg 10 meter öster om VCJ, med ett dike däremellan. (Men jag har haft fel förr.)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum