Gärsnäs-St Olof+Brösarp frågor (Järnväg allmänt)

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, tisdag, juli 21, 2020, 07:45 (94 dagar sedan) @ Martin Långström

I Gärsnäs planeras byggstart 2021 för nytt mötesspår och nya plattformar för Pågatågen.

I samrådet har Skånska Järnvägar AB framfört önskemål om att förbindelsen mot S:t Olof behålls även i den nya utformningen. Detta har Trafikverket arbetat in i bygghandlingen. Om det innebär att befintlig växel byts framgår inte.

Källa: Tarfikverket.


Tittar man på plankartan för Gärsnäs (se bifogad länk till dokumentet), så ser det ut som om anslutningen mot St Olof kommer att ske via skyddsväxeln på nya mötesspåret i östra änden, så det innebär att växeln byts och det blir ny anslutning.

https://www.trafikverket.se/contentassets/a41a1061abad4fffb5c595b64a141a02/plankartor_b...

Skånska Järnvägar AB har säkerhetstillstånd för infrastruktur hela sträckan Brösarp-S:t Olof-Gärsnäs. Senaste tillståndet meddelades av Transportstyrelsen 2020-07-02 (dnr TSJ 2019-6041). Sträckan Brösarp-S:t Olof är huvudspår och sträckan S:t Olof-Gärsnäs är sidospår.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum