Gärsnäs-St Olof+Brösarp frågor (Järnväg allmänt)

av Göran Kannerby @, tisdag, juli 21, 2020, 10:58 (93 dagar sedan) @ Martin Långström

I Gärsnäs planeras byggstart 2021 för nytt mötesspår och nya plattformar för Pågatågen.

I samrådet har Skånska Järnvägar AB framfört önskemål om att förbindelsen mot S:t Olof behålls även i den nya utformningen. Detta har Trafikverket arbetat in i bygghandlingen. Om det innebär att befintlig växel byts framgår inte.

Källa: Tarfikverket.


Tittar man på plankartan för Gärsnäs (se bifogad länk till dokumentet), så ser det ut som om anslutningen mot St Olof kommer att ske via skyddsväxeln på nya mötesspåret i östra änden, så det innebär att växeln byts och det blir ny anslutning.

https://www.trafikverket.se/contentassets/a41a1061abad4fffb5c595b64a141a02/plankartor_b...

Kan bekräfta detta. Gärsnäs kommer att ha samtidig infart med hjälp av två skyddsväxlar, i östra änden för norra spåret och i västra änden för södra spåret. Östra skyddsväxeln blir tillika anslutning mot St Olof. Därmed blir merkostnaden för att bibehålla anslutningen endast en spårspärr.

När det gäller stationssamhällen och kyrkbyar är det närmast det normala i Småland. :-)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum