Dieselmuller och SA3-koppel: Några bilder från österled (1) (Järnväg allmänt)

av Anders Järvenpää @, Åbo, torsdag, juli 23, 2020, 13:40 (65 dagar sedan)

I den sydöstra delen av Finland i anslutning till sjösystemet Saimen finns jättelika träförädlingsindustrier som producerar flera miljoner ton cellulosa, kartong och papper per år samt oräkneliga kubikmeter sågat virke. På rad nästan som ett pärlband ligger fabrikskombinaten i Lauritsala, Joutseno, Imatra och Simpele. Logistiken är givetvis en stor utmaning med tanke på de enorma godsflöden det handlar om. Mycket förenklat matas råvirke in i anläggningen och ut kommer färdiga produkter som skeppas till hamnarna för export (anläggningarna har givetvis även egna hamnar) samt en del sidoflöden såsom energi eftersom den kemiska cellulosaindustrin producerar ett överskott på elektrisk kraft.

En ansenlig del av godset går på järnväg och en betydande del av råvirket importeras från Ryssland på vagnar utförda enligt EAS-standarder. Som järnvägsentusiast från väster är det givande att under en dag förundra sig över en intensiv godstrafik med företrädesvis utländska vagnar. De färdiga produkterna skeppas till exporthamnarna på finska hjul. En mycket liten del konsumeras inom landet.

Tisdagen 21/7 2020 bekantade jag mig med trafiken i Imatra. I stadsdelen Vuoksenniska finns Stora Ensos anläggningar i Kaukopää och Tainionkoski vars pappers- och kartongmaskiner har en sammanlagd kapacitet på över en miljon ton per år vilket gör kombinatet till ett av Europas största. Kombinatets ångpannor har en sammanlagd effekt på över 1000 MW. Spåranslutningen mellan kombinatets överlåtelsebangård Harakka (Skatan) och Imatra godsstation är dubbelspårig.

Från Imatra utgår enkelspåriga elektrifierade järnvägslinjer dels sydväst mot Villmanstrand och vidare mot Kouvola och Helsingfors, dels norrut mot Parikkala och vidare mot Joensuu samt diesellinjen sydost mot Enso och över Sankt Andree till Viborg och vidare till Sankt Petersburg. Linjen sydost ingår i stationen Imatra hela vägen till gränsen varvid stationerna Imatra och Enso således i praktiken gränsar direkt mot varandra utan mellanliggande linje. Trafiken Imatra-Enso bedrivs troligvis i form av växling.

För att få en bild av trafikens intensitet kan vi betrakta den grafiska tidtabellen i Julia-systemet. Här ser vi trafikutfallet mot sydväst på sträckorna Kouvola-Imatra och Luumäki-Vainikkala under en del av den ovan nämnda dagen.

[image]

Samt motsvarande norrut på sträckorna Imatra-Joensuu och Säkäniemi-Niirala.

[image]

Eftersom trafiken på sträckan Imatra-Enso troligvis bedrivs som växling finns ingen grafisk tidtabell allmänt tillgänlig i Julia men trafiken är tät

Järnvägen utanför de inhägnande fabriksområdena är väl tillgänglig för entusiaster och fotografering av och vid statsbanans anläggningar är givetvis tillåten. Man ska givetvis hålla sig borta från spårområdet och framför allt från den väl skyltade gränszonen. Ett intrång i gränszonen kan leda till omfattande och dyrt "formellt krångel" samt i värsta fall drastiskt förändrade semesterplaner.

VR använder sina tunga växellok Dr14 för att hantera de tunga tågsätten. Dessa är de enda egentliga växellok som finns kvar i kommersiellt bruk i Finland.

[image]
[image]

Här har vi en överblick invid lokstationen.

[image]
[image]

Vagnarna i den östliga samtrafiken har blivit mycket fräschare under senare år. Här ser vi en nästan ny timmervagn tillverkad av Altaivagon tillhörande företaget Finnlog i S:t Petersburg. Observera den för trafiken typiska prydliga lastningen.

[image]

Förutom rundvirke importeras även flis som transporteras i för detta ändamål reserverade vagnar som anges av texten uppe till höger på vagnssidan. Det vore knappast lyckat att transportera flis för cellulosatillverkning exempelvis i vagnar som har använts för transport av stenkol med tanke på kvalitén hos den färdiga produkten.

[image]

Tidigare har spårledningar och axelräknare diskuterats på detta forum. Stationen Imatra har axelräknare även innanför stationsgränserna i ställer för spårledningar. Här ser vi axelräknarhuvud, spårspärr och spårsignal, typiska för den finska statsbanan.

[image]

Persontågen stannar inte vid godsstationen Imatra T utan vid personstationen Imatra som ligger på linjen mot Villmanstrand. Genom Imatra flyter landets enda egentliga flod Vuoksen. Arbeten med att ersätta den nuvarande enkelspåriga järnvägsbron vid Jordgubbsforsen med en ny dubbelspårig pågår som en del av dubbelspårsbygget söderut på sträckan Imatra-Joutseno.

[image]

(fortsättning följer)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum