Dieselmuller och SA3-koppel: Några bilder från österled (2) (Järnväg allmänt)

av Anders Järvenpää @, Åbo, torsdag, juli 23, 2020, 13:58 (65 dagar sedan)

(fortsättning från del 1)

Den gamla bron i två plan kommer att behållas för gummihjulstrafik och för gående.

[image]

Men det nuvarande stationshuset kommer uppenbarligen att rivas. Den enda perrongen befinner sig på plan 3, vilket ger stationen en säregen utformning.

[image]

Ett besök i Imatra är inte komplett utan att beundra landets till effekten största vattenkraftverk (Imatraforsen, 192 MW). Här intagskanalen från kanalbron.

[image]

Den hängivne industribane-entusiasten lägger givetvis märke till det smala spåret inne i kraftstationen på nedströmssidan.

[image]

Den numera torrlagda forsrännan är Finlands historiskt sett absolut främsta natursevärdhet. Sommartid öppnas dammluckorna vissa dagar och tider.

[image]

Över gränsen kom ett tåg (växlingssätt?) draget av ett dieselelekriskt lok i serien 2TE116 (4500 kW, 272t, 100 km/h). Buskaget bakom spåret ligger inne i gränszonen.

[image]

Precis invid gränsen finns Pelkola timmerterminal som främst fungerar som ett buffertlager och som för tillfället är nästan tomt. Beroende på årstid och ekonomiska fluktuationer kan enorma mängden timmer köpas in och lagras för att i sinom tid hamna i cellulosafabrikerna som förbrukar timmer i en jämn takt.

[image]

Tåget hade enbart 136 axlar men vagnarna är långa. En del (möjligen alla) vagnarna tillhör Nordea leasing. Här hälsade föraren på mig med ett tut!

[image]
[image]

Stundom ser man intressanta trafikmärken på landsvägen. Varnas här för lågt flygande åskmoln? :-D

[image]

Lokbyte sker i Imatrankoski som är en del av stationen Imatra. Trevligt med dieselmuller!

[image]

I Imatrankoski stod en annan typ av timmervagn tillhörande UPM Kymmene i S:t Petersburg (enligt vagnens påskrift dock translittererat till YPM-Kymmene vilket låter främmande i mina öron).

[image]

(fortsättning följer)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum