Dieselmuller och SA3-koppel: Några bilder från österled (3) (Järnväg allmänt)

av Anders Järvenpää @, Åbo, torsdag, juli 23, 2020, 14:36 (98 dagar sedan)

(fortsättning från del 2)

Lägg märke till den rödmålade slutsignalhållaren på ramens högra sida.

[image]

Tidigare har EAS-boggier i nordamerikanskt utförande diskuterats här på forumet. Jag är intresserad av kommentarer och jämförelser med dagens nordamerikanska (AAR?) boggier. Här ser vi en boggie som inklusive lagerboxarna ser väldigt nordamerikansk ut i mina ögon. Vad säker ni som är specialister på detta område?

[image]

Här en översiktsbild av södra änden av Imatrankoski. Bromsprov pågår.

[image]

Tomtåget avgår.

[image]

En Altaivagon-byggd vagn tillhörande Stora Transport fångad av kameran. Förmodligen har de finska träförädlingsföretagen stora mängder egna EAS-godsvagnar för att säkerställa en stabil tillgång på vagnar för sina transporter. Det vore intressant att veta hur många vagnar företagen äger eller hyr exempelvis via Nordea. Som ni ser har vagnarna generellt sth 120 hos grannen i öster. Här i Finland förmodar jag att det är sth 80 som gäller.

[image]

Förhållandena kring godstrafiken med centralkoppel har tidigare diskuterats i forumet. Jag hoppas att bildkollaget förmedlar budskapet att en blandning av godsvagnar med och utan centralkoppel (SA3 i det här fallet) och sidobuffertar är hanterlig och är i den här delen av EU en integrerad del av järnvägstrafiken som även utgör en av stöttepelarna i landets ekonomi. Finland lever av det gröna guldet!

(Slut.)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum