Tomelilla 11/6 1965 (Historiskt material)

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Sunday, July 26, 2020, 21:48 (1231 dagar sedan) @ K Lemming

Landsvägsbron över bangården när man kommer från Simrishamnshållet i dag när man åker till BOLS= Bo Olsson. Är den byggd i bakgrunden eller finns den bakom fotografens rygg i dagsläget?
tobbe


Om det är samma landsvägsbro vi tänker på vet jag inte men idag finns där en landsvägsbro över bangården bortåt i bild på den övre bilden. Alltså vid dom f.d utfarterna mot Eslöv och Dalby(-Malmö).

Vägbron över bangården måste ha byggts senare (antar att vägen tidigare gick genom samhället och korsade järnvägen vid vägkorsningen som fortfarande finns vid södra delen av bangården, där f.ö. Hasse- och Tage-museet håller hus). Till vänster om vattentornet syns på bilden ett litet lokstall, som faktiskt fortfarande står kvar alldeles intill Bo Olsson-butikens parkering. Lokstallet hyste Tomelillas växellok och utgjorde sannolikt även bas för det lilla ånglok som drog tågen Tomelilla - S:t Olof - Brösarp på f.d. YBJ. Bron uppfördes hitom lokstallet och vattentornet. F.ö. är det väl planer på att sanera bangården (dvs ta bort spåren som fortfarande ligger kvar under bron och norrut) och sedan riva bron. Idag används inte längre bangården under och bortom bron.


Hela tråden: