Regelbunden tågbackning - Linköping? (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, fredag, juli 31, 2020, 08:10 (364 dagar sedan)

Lp fick hösten 1984 nytt reläställverk SJ 65. I förspelet till detta (maj) utflyttades västra stationsgränsen ca två km (´en blocksträcka´). Enligt muntlig uppgift för att infoga en ny växelförbindelse godsbangården <> dubbelspåret. "Vi får direkt utfart västerut".

Hur avsändes västgående godståg förut? Måste de backas ned till personbangården före avgång?
En rutin som helst undviks och som också är ovanlig: "Förstatligandefilmen" om YJ visar ett av de få fallen: Ett ankommande persontåg från Malmö körs fram österut och backas sedan till stationshusplattformen. Plattformen vid "Malmökurvan" fanns tydligen än inte.

Men Linköpings flesta godståg gick väl t/fr Norrköping gbg?


Hela tråden:

 

powered by my little forum