Grindar skall normalt hållas stängda ? (Järnväg allmänt)

av Leif B @, fredag, juli 31, 2020, 10:36 (494 dagar sedan) @ Sune Nylén

Tanken bakom att stänga för banan med grindar kan nog tänkas härledas från att man tidigare drev mycket kreatur längs vägarna. För att förhindra att de då skulle ta sig in på banområdet stängde man för banan med de grindar som stängde vägen när tåg kom. Det hände att grindvakter blev ihjälkörda av tåget när de lite senfärdigt skulle öppna för detta och stänga övergången.

Dessutom gick ju boskapen normalt fritt och betade i skogen. Det var därför järnvägen var skyldig att hålla järnvägen stängslad - och då kunde man ju inte lämna ett hål i stängslingen just där en väg råkade korsa järnvägen. I England var kraven på stängsling av järnvägar ännu hårdare och där hade man (handvevade) grindar ändå in i modern tid, på Irsland verkar det finnas några exempel än idag:
https://www.youtube.com/watch?v=3VF4hWvjC3g


Hela tråden:

 

powered by my little forum