De 22 trafiksvaga banorna (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult, Friday, July 31, 2020, 16:51 (1160 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Vilken trafik hade Idkerberget 1980-81?

Var inte Idkerberget en enl. SJF 611 en s.k. VLT 1/ -station, dvs endast avtalstrafik för viss kund, och det bör ju ha varit STORA och dess gruva, som då redan var nedlagd sedan ett antal år, för malmen till Damonarvet och Oxelösund.

Förekom det möjligen någon utlastning av massaved därifrån, eller var all trafik nedlagd sedan gruvan stängdes?

Tuna Hästbergs gruva hade ju nedlagts sedan flera år tillbaka.

Utredningens sista årtalssiffror är genomgående 1979 års. Den konstaterar att bandelens trafik upphörde 1977, då Idkerbergets gruva stängdes. Detta år avsändes 589 vagnslaster om 18 988 nettoton.


Hela tråden: