Koncessionståg (Järnväg allmänt)

av Göran Kannerby @, fredag, juli 31, 2020, 18:59 (12 dagar sedan) @ Sven Bårström

Begreppet koncession gäller i princip enskilda järnvägar. SJ verksamhet reglerades på annat sätt, eftersom verksamheten var statlig. Privatbanorna stod under Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens tillsyn. Där fanns en särskild järnvägsenhet.
En enskild järnvägs koncession kunde avse person- och godstrafik eller enbart godstrafik. När ett järnvägsföretag erhöll koncession förband man sig att upprätthålla sådan trafik som koncessionen föreskrev. I denna fanns normalt inga villkor om hur stor (tät) trafik banan skulle ombesörja. En bana med persontrafikkoncession uppfyllde därför villkoret enbart genom att köra tåg regelbundet, åtminstone en gång i veckan, vill jag minnas. Därav de enstaka persontågen på t ex södra TGOJ, NBJ m fl. Ett liknande krav gällde för godstrafiken. Personkoncessionstågen fyllde nog inte så stor funktion för allmänheten längs banan. Busstrafiken hade säkert en mycket bättre service. De enstaka persontågen kördes vanligen på absolut billigaste sätt och knappast i kapacitetskrävande lägen.
Sven B

Exempelvis när det gällde Flen-Oxelösund gick tåget lördagar, mitt på dagen. Osäker på om det gick båda riktningar eller om det räckte att köra (annonsera) ena riktningen.

Roslagsbanans Eddavägs-linje var väl också en bana som sista tiden hade koncessionståg?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum