Medalj (Järnväg allmänt)

av A.Svenson @, fredag, juli 31, 2020, 21:04 (15 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Om Du avser gamla Statens Järnvägar och medaljen för Nit och Redlighet (NOR) så stipulerades trettio år. Men det finns en undantagsbestämmelse så de som uppnått tjugofem tjänsteår vid övergången till SJ AB fick den innan övergången till statligt ägt företag Dessutom ackumuleras all statlig anställning så jag till exempel fick räkna tid från Statens Järnvägar, Försvarsmakten och Banverket.

SJ AB vet jag inte hur det går till vid men tror att deras tid är kortare (men räknar gammel-SJ) och någon NOR delas inte ut utan annan minnesgåva.

Vänliga hälsningar!
Anders Svenson, NOR

(jo man får faktiskt skriva sitt namn så efter tilldelning)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum