Vara och de primitiva säkerhetsanordningarna - Vaggeryd (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult, Saturday, August 01, 2020, 15:54 (1155 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Om växel inte var låst så var det någon som inte hade skött sitt jobb. Den skulle förstås vara låst när man tog in tåg. Eftersom växlarna inte var förreglade var det alltid två gröna i infartssignalerna till Vara.


Det fungerade på samma sätt i Vaggeryd ända in på 1990-talet. Växlarna skulle låsas med K12 och varje tågväg inspekteras kort tid innan tågets ankomst, men så gjordes inte. Sista åren var det två vingar (semaforer), men jag tror att det längre tillbaka medgavs full hastighet. Yttersta växeln mot Nässjö resp Värnamo förreglades dock via semaforerna, men det fanns ytterligare ganska många.

Redan i 1955 års linjebok gällde sth 40 över stationen. Men då med envingade semaforer
(Särskild symbol i tdtboken). Körsignalering:
- Från Nässjö: En vinge till sp 2, 2/1 och 4, "flaggning" (Säo § 52:3) till sp 1.
- Från Värnamo: En vinge till sp 1, 2 och 4, "flaggning" till sp 7.
- Från Jönköping (I stället huvudljussignal): Ett sken till sp 1, 3, 4 och 6.
Denna indelning tycks sedan ha bestått hela tiden. Men infartssignalerna ändrades till att visa "kör 40": Semaforerna med en ny vinge och huvudljussignalen med en ny lykta.


Hela tråden: