Vara och de primitiva säkerhetsanordningarna (Järnväg allmänt)

av Lars-Olof Nilsson, Lidköping, Saturday, August 01, 2020, 17:16 (1159 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Om växel inte var låst så var det någon som inte hade skött sitt jobb. Den skulle förstås vara låst när man tog in tåg. Eftersom växlarna inte var förreglade var det alltid två gröna i infartssignalerna till Vara.

Då hade man ändå hunnit byta till huvudljussignaler. In på 50-talet fanns de gamla UVHJ- signalerna kvar, envingade semaforer. Med tidtabellssymbol att sth 40 gällde till alla
spår. I norra bangårdsänden användes t o m T-semafor, med infarts- och utfartsvinge: Den senares roll är oklar.

T-semaforen mot Håkantorp lär ha varit infartssignal till Vara från Håkantorp, och den andra vingen förreglat lagerhusväxeln och spårspärren enligt en bangårdsritning på Ekevings förträffliga sida.

Bangårdsskissen.


Hela tråden: