Vara och de primitiva säkerhetsanordningarna (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult, Saturday, August 01, 2020, 18:06 (965 dagar sedan) @ Lars-Olof Nilsson

T-semaforen mot Håkantorp lär ha varit infartssignal till Vara från Håkantorp, och den andra vingen förreglat lagerhusväxeln och spårspärren enligt en bangårdsritning på Ekevings förträffliga sida.

Tack! Lagerhusets sidospår står "i eget namn" i UVHJ linjebok och tycks alltså där ha räknats till linjen. I SJ linjebeskrivning av 1956 nämns det inte, tycks alltså ha inräknats i Vara stn.


Hela tråden: