Tågexpediering Köping (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving @, söndag, augusti 02, 2020, 20:19 (280 dagar sedan) @ Kjell Aghult

3. Köping resp. Köpings hamn resp, det bemannade ställverket vid korsningen med KURJ/ÖKJ, både med persontrafik och efter persontrafikens nedläggning?

Under persontrafiktiden tycks KURJ ha haft egen tkl - säkert med fler arbetsuppgifter. De båda tkl samspel med ställverksvakten reglerades sannolikt i Säkerhetsplanen för Köpings station (som jag inte har). Vid P-trafikens nedläggning "nedväxlades" banan till bispårsdrift, en föregångare till vutbanorna. Trafikbestämmelserna stod i en lokal order (som jag heller inte har).

1950 planerades diverse ändringar kring säkerhetstjänsten för KURJ i Köping, och det är lite svårt att utifrån det material jag hittade bland VoV handlingar i Riksarkivet dra säkra slutsatser om vilka godkända ändringar som faktiskt genomfördes. Denna bilaga till säkerhetsplanen skulle jag förmoda visar vad som faktiskt gällde, medan signalsäkerhetsanläggningsritningen kanske visar ändringar som var avsedda att genomföras. I säkerhetsplanen nämns en bomvakt som ansvarade för växel 136, men på ritningen finns ingen bomkur i närheten av den växeln, så de bommarna hade man nog tänkt elektrifiera och manövrera från SJ-stationen. De två mekaniska ställverksapparater som syns på ritningen fanns båda (eller var planerade att finnas) i ställverskuren vid bankorsningen. Den lilla vevapparatens uppgift var främst att möjliggöra centralomläggning av de växlar som fungerade som skyddsväxlar på smalspåret vid korsningen med normalspåret.

En intressant detalj i bilagan till säkerhetsplanen är att för tågen 20 och 22, som gick från KURJ-stationen i hamnen på morgonen, dock endast på särskild order, skulle tågbefälhavaren svara för tågvägsinspektionen och utväxla tåganmälan med närmaste KURJ-stationen Åsby. Ställverksvakten skulle för dessa två tåg endast manövrera bommarna.


Hela tråden:

 

powered by my little forum