Tågexpediering Köping (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, måndag, augusti 03, 2020, 08:48 (58 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

En intressant detalj i bilagan till säkerhetsplanen är att för tågen 20 och 22, som gick från KURJ-stationen i hamnen på morgonen, dock endast på särskild order, skulle tågbefälhavaren svara för tågvägsinspektionen och utväxla tåganmälan med närmaste KURJ-stationen Åsby. Ställverksvakten skulle för dessa två tåg endast manövrera bommarna.

1) Tågen 20 och 22 avgick kl 6.00 resp. 7.00, innan KURJ-kontoret öppnat för dagen. Några liknande undantag fanns i vart fall 1955 för Visby stn: För tågavgångar 4.05 resp. 5.00.
2) Intressant är också att tbfh alltid gav "avgång" vid KURJ-stationen: Trots att utfartssignal saknades (Körsignal = ´klart´-anmälan utväxlad).
3) Ingendera av p 1 och p 2 nämns i 1950 års tdtbok för KURJ. Generellt hade ju sådana åkande personal och banpersonal som målgrupper, säkerhetsplanerna hade enbart den lokala stationspersonalen.
4) KURJ-stationen hette formellt just Köpings hamn, KURJ signatur Kph.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum