Kyrkviken, snäv slinga? VoV besiktningar (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving @, söndag, augusti 09, 2020, 18:37 (319 dagar sedan) @ Leif B
Redigerad av Gunnar Ekeving, söndag, augusti 09, 2020, 18:57

"Den 23 september 1953 gjorde Järnvägsinspektören Einar Fredriksson vid Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen en besiktning av bana och vagnar inför trafikbolagets önskan om högre hastighet på banan. ----" Sedan kommer en lista med 16 punkter som dels beskriver banans standard (radie, rälsvikt etc etc) men också några åtgärder som ska göras, där ibland "Vändslingan med tillhörande kontaktledning ska tas bort" (sid 95-97 i samma bok). Det framgår tyvärr inte om det var ett krav för att få höja hastigheten eller helt enkelt en information från trafikbolaget om vad man planerade göra.

Järnvägsinspektör Fredrikson skriver på sidan 4 i besiktningsprotokollet från 1953 [Riksarkivet] att, som jag tolkar texten, järnvägen upplyste honom om att man skulle ta bort "rundspåret" vid Kyrkviken. En slinga brukar ju sällan kallas rundspår, men Fredrikson kanske inte var helt insatt i terminologin; det var ju bara några få av de andra järnvägar han behövde inspektera som hade vändslingor. Alternativt kanske det gällde att ena växeln till godsspåret skulle tas bort så att det inte längre kunde användas som rundspår, men den tolkningen är långsökt.

Jag tittade också på motsvarande inspektionsprotokoll från 1943 och 1958. .

Den mest intressanta påpekandet från 1943 är kanske att systemet med tågstav på enkelspårssträckan inte ansågs säkert. En sammanstötning hade också nyligen inträffat.

1953 tog Fredrikson upp att det var olika tjänstgöringsreglementen på norra och södra banorna samt på Värtan - Lidingö Järnväg (bron). Inte bra. Dock kunde man få höja max hastighet till 60 km/h, godståg dock 40 km/h. Ytterligare en notering från 1953 är att spåret till det gamla färjeläget låg kvar (men skulle tas bort).

1958 ville banan höja till 75 km/h, vilket Fredrikson gick med på. Att det inte fanns något blocksignalsystem var uppenbarligen inget hinder. Fredrikson noterade också att det nu fanns ett gemensamt tjänstgöringsreglemente för alla tre banorna.

När det gällde om vagnarna klarade höjning till 75 (eller 80) km/h hade södra banan fått ett utlåtande från ASEA, som inte utan vidare kunde garantera att den elektriska utrustningen klarade sådana hastigheter. Man borde prova i liten skala först. Och på Ängbybanan, som hade likadana vagnar, var det max 70 km/h som gällde enligt VoV.


Hela tråden:

 

powered by my little forum