Mest extrema spåranläggningen? - svensk variant (Bana)

av Anders Svensson @, måndag, september 14, 2020, 22:29 (6 dagar sedan) @ Anders_W

Det finns en svensk spåranläggning som väl kvalificerar in i kategorin extrem spåranläggning och det är spåranslutningen till Olidans kraftstation i Trollhättan. Grunden är en avgrening från stickspåret från Trollhättans station till NOHAB, strax före verkstäderna. Denna går ner för en rätt så brant backe med mäktiga stenmurar upp mot verkstadsområdet för att svänga så den kommer in vinkelrätt mot Trollhätte kanal. Där finns en svängbro som är infästad i sidan av kanalen mot verkstadsområdet och sedan kan svänga ut över hela kanalen till motsatta stranden. Där går spåret efter bara något tiotal meter ut på en vändskiva där man vänder vagnen i 90 grader för att sedan komma ut på det fortsatta stickspåret som i en ny 90-graderssväng kommer fram till den verkligt häftiga anläggningen - något som ser ut som en bro som slutar en bit ut över vattnet! Men det är ingen bro, det är en hiss som för vagnen ca 20 m rakt ner till ett nytt kort spår som leder ut på ytterligare en vändskiva! Från den vändskivan utgår ett nytt spår fram till kortändan av kraftstationsbyggnaden där en ny vändskiva vidtar så att spåret sedan kan fortsätta in i kortändan av kraftstationen! Det är en anläggning av den typen som skulle mötas av ett rått skratt av den som inte sett den och får se en modell där modellbyggaren påstår att den har verklig förebild...

Jag vet inte hur mycket av detta som finns kvar - när jag var där och tittade för ett 20-tal år sedan fanns i stort sett allt kvar, utom möjligen anslutningen från Trollhättans station till NOHAB-området - den försvann i en bangårdsombyggnad. När jag tittar på Eniros flygbilder verkar avgreningsspåret från NOHAB-spåret vara bortbyggt, men det ser ut som den första vändskivan på andra sidan kanalen, det svängda spåret fram mot bron som inte är någon bro samt denna häftiga "hissbro" verkar vara kvar. Hur det nu ser ut närmare kraftstationen kan man inte se... //Anders


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum